اولین نمایشگاه نقاشی کودکان 3 تا 9 سال با عنوان خیال نگاری از تاریخ 97/09/06 لغایت 97/09/09 در نگارخانه شهر واقع در میدان ابوذر برگزار شد.

 

 

قصه خوانی و نقاشی گروهی از جمله برنامه هایی بود که در این نمایشگاه برای کودکان اجرا گردید.