سازمان رفاهی و تفریحی شهرداری بیرجند در آذر ماه 1385 شروع به کار نمود و با رویکرد فرهنگی ، هنری ، تفریحی و رفاهی آماده خدمت رسانی به شهروندان عزیز می باشد . این سازمان در راستای اهداف تعریف شده خود به اجرای برنامه می پردازد . از این رو با دسته بندی اهداف خود به کوتاه مدت و بلند مدت ، برنامه های مختلف و متنوعی را پس از تصویب در هیئت مدیره و شورای سازمان در این راستا اجرا می نماید.